www.iaw.nl

internetadressenwijzer

Wordt uw website gevonden? Hier uw website?

Link aanmelden / website toevoegen

Plaats gratis uw website bij de links op deze wijzer.
Uw website dient wel branchegerelateerd te zijn. Klik hier.

Beste Links

HBO-Raad HBO-Raad
De HBO-raad is de belangen- en werkgeversvereniging van de 47 bekostigde hogescholen in Nederland. Belangrijke doelgroepen zijn hogescholen, bedrijfsleven/overheid en non-profit instellingen, en de pers. Om de beschikbare informatie van de HBO-raad op maat aan...   Website

Informatie Beheer Groep Informatie Beheer Groep
De Informatie Beheer Groep voert als zelfstandig bestuursorgaan in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor onderwijsvolgers en -instellingen in Nederland een aantal onderwijswetten en -regelingen uit op het gebied van financiering en...   Website

Meer Links

http://www.wbsterschelling.nl http://www.wbsterschelling.nl
Hogere Zeevaartschoolvereniging Willem Barentsz op Terschelling.
Op deze website is informatie te vinden over de vereniging en voor de actieve leden zijn actualiteiten en nieuws op een gemakkelijke manier...
http://www.wbsterschelling.nl/

Het ISO Het ISO
Het ISO is de grootste landelijke studentenorganisatie die de belangen behartigt van studenten uit Nederland en vertegenwoordigt ongeveer 180.000 studenten uit zowel HBO als WO. Het ISO praat op landelijk...
http://www.iso.nl/

HBO opleidingen milieukunde . HBO opleidingen milieukunde .
HBO opleidingen milieukunde .
Op de website vind je informatie over de studie, open dagen en doe-dagen, je toekomstige baan in het milieu en actuele nieuwtjes over alles wat met het milieu te maken heeft.
...
http://www.milieustudie.nl/

Gilde-HBO Gilde-HBO
In het Gilde-HBO wordt vier jaar lang werken en studeren gecombineerd. Voor veelbelovende studenten uit het Hoger Economisch Onderwijs bestaat sinds een aantal jaren de mogelijkheid om voor deze duale studieroute...
http://www.gilde-hbo.nl/

Kamernet.nl Kamernet.nl
-Een gratis dienst die studenten aan woonruimte koppelt en vice-versa. Huurinformatie, gratis rechtshulp en tips.
Elke maand krijgt Kamernet.nl ruim 1500 nieuwe, actuele kamers op de site. Met de automatische...
http://www.kamernet.nl

Ministerie van OCW Ministerie van OCW
Ministerie van OCW
OCW biedt mensen kansen hun talenten te ontdekken, te ontwikkelen en te gebruiken. Het ministerie werkt voor mensen. Leerlingen, studenten en hun ouders. Kunstenaars, museumdirecteuren...
http://www2.minocw.nl/indexocw.jsp

KNAW KNAW
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) bevordert de wetenschapsbeoefening in Nederland. Fundamenteel onderzoek vormt de...
http://www.knaw.nl/

Algemene Onderwijs Bond Algemene Onderwijs Bond
De Algemene Onderwijsbond (aangesloten bij de FNV) is met ruim 73.000 leden de grootste onderwijsbond in alle sectoren van het onderwijs, van basisschool tot en met hoger onderwijs. De bond is op 1 januari 1997...
http://www.aob.nl

LSVB LSVB
Kort en simpel gezegd is de LSVb een landelijke vakbond van en voor studenten. Dat betekent dat we opkomen voor de rechten van studenten waar en wanneer dat nodig is. Door te praten met de minister van onderwijs...
http://www.lsvb.nl